5 лева
Еднократно посещение
8 лева
Самостоятелно посещение за едно дете
15 лева
Групово посещение (3 до 5 деца)
25 лева
Абонамент за 5 посещения + 1 подарък
50 лева
Абонамент за 10 посещения + 2 подарък
60 лева
Абонамент за 15 посещения
75 лева
Абонамент за 20 посещения
150 лева
Годишен абонамент (до 50 посещения)
безплатно
Придружител на дете (задължително за деца под 12 години)
5 лева
Втори придружител за едно дете
12 лева
Еднократно посещение
20 лева
Самостоятелно посещение
35 лева
Групово посещение
60 лева
Абонамент за 5 посещения + 1 подарък
110 лева
Абонамент за 10 посещения + 2 подарък
130 лева
Абонамент за 15 посещения
160 лева
Абонамент за 20 посещения
350 лева
Годишен абонамент


Продължителност на терапията за деца: 25 минути
Продължителност на терапията за възрастни: 45 минути

Абонаментът за второ и всяко следващо дете е с 50% отстъпка
Придружителя задължително е лице над 18 години!

Възрастни са лица на и над 12 години
Всички абонаменти до 15 посещения са за срок от 2 месеца
Абонаменти за 15 и 20 посещения са за срок от 3 месеца

ЗАПАЗИ ЧАС БЪРЗО И ЛЕСНО СЕГА!